Търсене на имоти

Повече сделки с жилища и ниски лихви по жилищни заеми през 2016г.

Рекордно нисък е лихвения процент на БНБ от началото на годината. В същото време лихвите по ипотечните кредити са намалели с около 1% и се очаква да продължат да спадат още известно време. Това ще е причина голяма част от парите в банките да бъдат изкарани и да се насочат към сектора на имотите. Според последните данни на БНБ средният процент за новите жилищни заеми у нас се е понижил до 5.44%, а годишният процент на разходите, който включва и дължимите такси е 5.91%.

Поевтиняването на жилищните заеми води след себе си нарастване на цените на недвижими имоти. В големите градове през изминалата година покачването е в рамките на 5-6%, отчитат анализатори.

Жилищното строителство отбеляза известно свиване в сравнение с миналата година. 2 180 са новопостроените жилища в 661 жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. Това е със 115 по-малко спрямо същия период на 2014 г., показват предварителните данни на националната статистика. В същото време, спрямо третото тримесечие на 2015 г., през месеците октомври – декември са издадени с 3% повече разрешителни за строеж. Областта, която е с най-много жилищни сгради, въведени в експлоатация, е Варна. Следват я Бургас и Пловдив.

В сделките с имоти преобладават жилищата с две стаи – 38,5%, следвани от тези с три стаи – 33,1%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.2%. Както се вижда, продажбата на двустайни и тристайни се изравнява постепенно.

С 20% повече са жилищните сделки в София през 2015 г., спрямо 2014 г. За 2016 г., обаче, ръстът се очаква да е наполовина.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини